اجزای سازنده ی سوله خرپایی و موارد استفاده از این نوع سوله و مزایایی بیشماری که نسبت به دیگر سوله ها دارد از موارد گفتنی در این نوشته است.

اجزای سازنده ی سوله خرپایی ( سوله خرپایی یکی از بهترین انتخاب ها برای مصارف صنعتی است)

سوله های خرپایی از بهترین انواع سوله ها هستند که در سال های اخیر تولید و بهره برداری از آن ها به دلیل مزایای بیشماری که دارند ، افزایش یافته است. این سوله ها به دلیل امکان جابه جایی که دارند می توانند یکی از بهترین انتخاب ها برای مصارف متنوع صنعتی باشند. برای آشنایی بهتر با ابن نوع سوله مطلب پیش رو را به ارائه ی توضیحاتی درباره ی اجزای سازنده سوله خرپایی اختصاص داده ایم.

قاب اصلی: در تولید قاب اصلی سوله های خرپایی از انواع تیرها و ستون ها استفاده می شود و به دلیل این که بارها به صورت عمودی بر این سازه ها وارد می شود ، تیرها که به عنوان لنگر استفاده می شوند نیز، به صورت عمودی در سازه قرار می گیرند.

وال پست: وال پست ها به صورت عرضی در ابتدا و انتهای سوله ها به دلیل کاهش سطح بادگیر ستون های اصلی و نیز تکیه گاه شدن برای دیواره های اصلی سوله نصب می شوند.

اجزای سازنده ی سوله خرپایی :

استرات: متصل کننده های قاب های اصلی می باشند که به صورت طولی در سوله کار می شوند و نیز وظیفه ی انتقال نیرو مابین قاب ها را دارند و به عنوان تکیه گاهی جانبی برای رفترها و ستون ها در نظر گرفته می شوند.

لاپه: این اعضا برای متصل کردن سقف به پیکره ی سوله استفاده می شود که به صودت  z مانند بر روی پیکره ی سوله قرار می گیرند.

سگرود یا میل مهار: لاپه ها را به دلیل مهار کردن نیروی جانبی شان با تعداد ۲ یا ۳ میلگرد طولی به یکدیگر متصل می کنند که اصطلاحا به آن ها میل مهار گفته می شود.

مهاربند سقف: برای ایجاد استحکام و انسجام بیشتر در سقف، دور تا دور سوله و قاب ها را به وسیله ی عضوی به نام مهار بند که به صورت کششی کار می شود، ساپورت می کنند.

مهاربند دیوار: این عضو برای مهار کردن نیرو هایی که از طول به دیوار وارد می شود، در نظر گرفته شده است.