ساخت سالتو 40 نفره( شهربازی ارم تهران)

مطالب مرتبط: ساخت سوله در تهران ( نمایشگاه بین المللی تهران) ساخت سوله در تهران ساخت بشقاب پرنده آریانا (تهران) ساخت سوله در شهر بابک